အင္တာနက္သံုးရင္းေငြ႐ွာမယ္

http://www.myanmarptc.com/home?ref=hteinlinn2015
Myanmar PTC အေကာင့္ဖြင့္ခ်င္သူမ်ား Message Box တြင္ Gmail Account ႏွင့္
ဖုန္းနံပါတ္ပို႔ထားပါ။ မန္ဘာ၀င္အခ်င္းခ်င္းကူညီသည့္သေဘာပါ။ Password ေပးရန္မလိုပါဘူး။ ဖြင့္ခ်င္သူမ်ား Message ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။
www.facebook.com/mgmg.butaw register လုပ္ေပးပါ့မယ္။
gmail account ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္(၀၉*******)ပဲေပးပါ။
အေကာင့္ရရင္ ျပန္ပို႔ေပးပါ့မယ္။