МӨНГӨ ЗЭЭЛНЭ, ЗЭЭЛДҮҮЛЭНЭ

Хэн нэгэнд яаралтай мөнгөний хэрэгцээ гарч болно. Зарим нэгэн нь хүүтэй мөнгө зээлдүүлж мөнгө олж болно.