For sale

Нээлттэй худалдааны групп
хэн ч хүссэн зүйл ээ танилцуулж болно

гол нь өөрийн бараа үйлчилгээг тохирох хавтсыг сонгож зурагтай зар оруулж байхыг хүсэж байна.

Хэрэв шууд timeline дээр зураг оруулж зар тавьсан бол мэдээллийг системчлэх, хэрэглэгчид хайсан бараа үйлчилгээг хялбар олох үүднээс таны зургуудыг арилгах болно гэдгийг сануулж байна.