M.T.G Family -MiddleasTrancGirls-IL ॐ☼

אתמול לפנות בוקר הגיעו השוטרים לאזור צופית במהלך חיפושיהם בעקבות דיווח על נעדרת לאזור בו תוכננה להתקיים מסיבת הטבע. במקום היו שני המארגנים שמכרו צמידים לבאים,אתמול לפנות בוקר הגיעו השוטרים לאזור צופית במהלך חיפושיהם בעקבות דיווח על נעדרת לאזור בו תוכננה להתקיים מסיבת הטבע. במקום היו שני המארגנים שמכרו צמידים לבאים, עשרות רכבים ומאהלים של צעירים שהגיעו. כמו כן במתחם הוקמה צילייה גדולה, ציוד הגברה עם מוזיקה ומס ביתנים לממכר מזון ואלכוהול. בחיפוש שנערך נתפסו סמים מסוגים שונים שלא לשימוש עצמי, כמו כן נתפסו למעלה אלף צמידים וציוד ההגברה של תושב צפון ארבעת המארגנים הועברו לחקירה בתחנת דימונה ובסיומה נעצרו שניים מהמארגנים שקשרו עצמם לכל המיוחס להם בחשד לניהול המסיבה . מפקד מרחב נגב תת ניצב פרץ עמר ציין כי כחלק ממדיניות המחוז הדרומי מתקיימות פעילות מודיעיניות ופעילויות מניעה של תחנות המרחב על מנת שלא לאפשר את קיומן של מסיבות טבע שלא אושרו לאחר שלא שעמדו בתנאים שהוגדרו מבעוד מועד על ידה. עוד הוא ציין כי ניסיון העבר מלמד כי במסיבות טבע שנערכות ללא פיקוח ואישור מבלים רבים נזקקים לטיפול רפואי לעיתים מציל חיים לאור השימוש בסמים ואלכוהול .