Group mua - bán HH1C

Group lập ra là nơi mua bán trao đổi hàng hóa dịch vụ phục vụ ch...o cư dân HH1C, bao gồm các sản phẩm gia dụng, các dịch vụ phục vụ cho cuộc sống, chia sẻ nhau các thông tin khuyến mại, cùng nhau mua được đồ tốt giá rẻ, tiết kiệm cho gia đình.