CLB Mùa Hè Xanh Hà Nội

Nội quy nhóm facebook.


I. Quy định về nội dung
...
Các thành viên của Tổ chức tình nguyện Mùa Hè Xanh được tự do gửi bài, up ảnh, có quyền xóa bài của mình khi bài đã được gửi lên và có quyền trích dẫn nhưng phải tuân thủ những quy định sau đây:
1. Không được vi phạm pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam; không gửi bài viết có nội dung liên quan đến chính trị xã hội hay bàn luận về tôn giáo.
2. Không được gửi bài có nội dung đồi trụy.
3. Không được có những lời lẽ lăng mạ các thành viên khác của diễn đàn và những cá nhân, tổ chức khác.
4. Không được xâm phạm đến quyền riêng tư và bí mật cá nhân của các thành viên khác trong diễn đàn hoặc của cá nhân, tổ chức khác.
5. Không được dùng những từ ngữ tục tĩu, thiếu văn hoá. Việc sử dụng các từ nói lái, nói chệch trong bài viết có thể tạo sự hài hước nhẹ nhàng, tuy nhiên cần tránh lạm dụng cách dùng từ nói trên trong suốt toàn bộ bài viết làm ảnh hưởng đến sự trong sáng của tiếng Việt. Thành viên cũng không nên dùng cách xưng hô, lời lẽ xuồng sã thái quá trong bài viết.
6. Trong khi thảo luận mỗi người có thể có ý kiến, quan điểm riêng. Thành viên tham gia thảo luận cần tôn trọng những người cùng tham gia và tôn trọng người quản trị, không được khích bác, công kích, lăng mạ xúc phạm người khác, nóng nẩy, quá khích, gây mất đoàn kết trên diễn đàn.
7. Không được phép gửi bài có nội dung quảng cáo, rao vặt ( trừ những nội dung được sự cho phép của Ban Quản trị liên quan đến các hoạt động tình nguyện của Tổ chức hoặc Câu lạc bộ khác và nội dung mang tính khuyến khích các thành viên Tổ chức khi tham gia các cuộc thi… ).
8. Không khuyến khích gửi bài có nội dung kêu gọi các thành viên tham gia những chương trình không do Mùa Hè Xanh tổ chức.

II. Xử lý vi phạm

1. Ban Quản trị và những người điều hành có quyền khóa, xóa những bài vi phạm nội quy mà không cần thông báo trước.
2. Ban Quản trị có quyền đình chỉ quyền truy cập group của tài khoản nếu tài khoản đó vi phạm nội quy nhiều lần hoặc vi phạm nghiêm trọng về nội quy mà không cần báo trước.
Các quy định này sẽ được bổ sung, thay đổi cho phù hợp với sự phát triển của group.

Mong rằng tất cả các thành viên khi tham gia vào group cùng tuân thủ các qui định, và cùng chung tay góp sức cho group chúng ta ngày càng hoạt động hiệu quả, chất lượng, mạnh hơn và kết nối được những trái tim thiện nguyện. See More