‫Murdoch family roots שורשי משפחת מורדוך‬

משפחה יקרה שלום.
דף זה אמור לכנס את כל המשפחות הקשורות למשפחת מורדוך הגדולה , מארבע כנפות הארץ . בתקווה שהמידע והתמונות שנכניס לתוך דף זה ישמש את הדורות הבאים שלנו .
וכן נתקע יתד בארץ ישראל לעד ועולמים . אני מבקש וממליץ לכולם להעלות תמונות ולרשום את כל השושלת והיוחסין ומערכות הנשואים,והשיוכים המשפחתיים שלכם . וכמובן להמליץ לקרובי משפחה נוספים להצטרף אלינו . אני קורא כאן לכל המשפחות הידועות לי וגם אלו שלא להצטרף למאגר המידע הזה . משפחת מורדוך ,דעבול, מסיקה ,קשקש ,לוי,עזרן, ותודה לכול מי שיוסיף מידע ....
קבוצה זו סגורה לקהל ,היא פתוחה רק למי שחבר בה. תודה לכל המשתתפים ונשמח לארח אותכם כאן .