EQVADOOR PHOTOGRAPHY GROUP

Ekvator, dünyayı iki eşit parçaya ayırdığı kabul edilen yatay çizgiye denir. Başka deyişle, Kuzey ve Güney kutup noktalarına eşit uzaklıkta olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen çizgidir.
Ve biz fotoğrafçıların bu dünyada görmek, çekmek, üretmek istediği fotoğrafların paylaşım yolu ile bütün dünyada ki yerleri gerek halka gerek birbirimize gösterebilmek fikir elde edinebilmek mantığı ile yola çıkarsak bu yatay çizginin birer parçası olduğumuzu düşünebiliriz.
Grubumuza hoş geldiniz keyifli paylaşımlar dileriz.


Ecuador, the world accepted the horizontal line is allocated in two equal parts. In other words, the merger of North and South pole points equidistant points from the line.
And we see the photographer in this world, to, wants to produce a way to share photos with each other all over the world have to show the public the idea that both areas get access to get if off with the logic that we could consider this part of the horizontal line.
Wish you a pleasant welcome to our group shares.