Cộng đồng người Việt ở Nagoya

Group lập ra nhằm trao đổi thông tin,hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Nagoya.Mình mong muốn tạo cho mọi người 1 góc chia sẻ thú vị, để phần nào xóa tan được sự mệt mỏi và khó khăn trong cuộc sống nơi đất khách quê người.Xin nhận được ý kiến đóng góp của cộng đồng!Thân ái!