Нaмери във Великобритания

Намери във Великобритания

Ако търсите работа, квартира или искате да купите или продадете нещо във Великобритания, нашият сайт Намери www.nameri.co.uk е правилното място!
Това е една уникална по рода си търсачка, която търси в мнозонството от българските сайтове във Великобритания. Всички знаем силните страни на Фейсбук, но с тази наша страница и група ние ви предлагаме това което Фейсбук не може ще ви помагаме да откривате неща които търсите лесно, ще ви помагаме да си помогнете взаимно като предлагате и търсите!