Natural English Club

Bài học tiếp theo của thành viên mới và thành viên cũ. THÀNH VIÊN MỚI : -Mosquitor http://www.mediafire.com/…/bzg1qotvgc…/Mosquitos+Lessons.zip -Evil english Teacher http://www.mediafire.com/d…/39xd4vv3ilvnscg/evil+english.rar -Movie Star http://www.mediafire.com/dow…/al7n5q7p51q7qgo/Movie+Star.zip thời gian này thành viên mới vẫn tiếp tục học bài + practive phấn đấu trở thành leader nhóm.và bắt đầu học nói ! THÀNH VIÊN CŨ:
-Mọi người tiếp tục thảo luận nốt topic nhé,thời gian này nói là chủ yếu nhé
-T sẽ post DVD 4 + 5,mọi người nghe + thảo luận,n khá dài nên mọi người phải chịu khó nghe