నవ్వుల లోకం

నవ్వుల లోకం గ్రూప్ కి స్వాగతం
మెంబర్స్ దయచేసి .. జోక్స్ , నవ్వుకునె విధం గా ఉన్న పోస్ట్ లనే పెట్టండి
సినిమా హేరో లను ధుషించే విధం గా .. ఎవరు గొప్ప .. అలాంటి పోస్ట్స్ చేయకండి.
ఒకరిని ఒకరు ధూషించుకునే విధంగా కామెంట్స్ చేయవద్దు
నవ్వండి .. నవ్వించండి నవ్వు.. అన్ని రకాలుగా ఆరోగ్యానికి మంచిది
దయచేసి సహకరించండి
mobile internet offer1GB 3G data 30 dates also RS 100free talk time just download 1mb app andregister phone numberclick download link..Free RECHARG:instel app http://mcent.com/r/MHSU3Q
-- Admins .. vijendar reddy aleti,vijendar pranavitha,
no rules. enjoy all. ( ibbandi kaliginche vaatini tholaginchadam jaruguthundi)