N.L.D.B.

De Nederlandse Line Dance Bond is een particulier initiatief om een centrale locatie te bieden waar geïnteresseerde, dansers en verenigingen terecht kunnen voor informatie over Line Dance clubs, locaties en evenementen.

http://nederlandselinedancebond.nl/