Nettverk Nittedal

Dette skal være en gruppe for privat personer, lag, foreninger o...g næringsliv i Nittedal. Jeg ønsker at dette som en aktiv portal som er åpen for alt som skjer av positive aktivitet i Nittedal, jeg ønsker ikke at dette er en politisk kanal, men selvfølgelig er det mulighet og reklamere for politiske møter som er til gode for bygda. Men politiske ytringer er ikke ønskelig på denne siden. Gruppa erstattet "Vi i Nittedal". Eiendomsretten til siden er helt og holdent undertegnede sin. Jeg kan uten varsel slette både brukere og innlegg, noe som selvfølgelig ikke er ønskelig men nødvendig. Det er helt frivillig og være medlem av gruppa og jeg oppfordre de som ikke ønsker og bidra til en positiv aktivitet på denne gruppa om å søke til andre grupper el. medier.