Nghĩa Hành Today

Nghĩa Hành Today . Thành Lập 31/8/2012
thành lập với mục đích để... bạn bè Nghĩa Hành trên khắp đất nước gần nhau hơn !
"Về đến Nghĩa Nghĩa Hành Today như về đến nhà!"