[Nghĩ cách kiếm tiền]

Các bạn hãy đưa ra những ý tưởng mới để chúng ta cùng bàn luận góp ý cho bạn một cách tốt nhất để quản lý và thực hiện ý
tưởng đó.Những sở trường,sở đoản,ngành nghề bạn yêu thích.
https://www.facebook.com/nghicachkiemnhieutien

Với tiêu chí không phân biệt già trẻ gái trai, không phân biệt hai phai hay giàu có,miễn có ý tưởng và muốn giúp đỡ thì đều là mem của gr.