Nhan sắc có hạn thủ đoạn vô biên

Đừng mong sự bình yên hãy mong bạn thân có sức mạnh để vượt qua tất cả.