Nhịp Cầu Doanh Nghiệp XNK

i. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1- Kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp ...trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thương mại, nhà cung cấp dịch vụ hậu cần (dịch vụ kho bãi, vận tải, khai thuê hải quan...)
- Doanh nghiệp tự giới thiệu, tìm đối tác, nhà cung cấp dịch vụ
- Chia sẻ kinh nghiệm quản lý, đào tạo, qui trình ISO...

2- Kết nối #doanhnghiệp với #nguồnnhâ lực (chủ yếu #sinhviên các ngành #ngoạithương, #kinhtế biển giao thông vận tải, cao đẵng kinh tế đối ngoại, thương mai, #xuấtnhậpkhẩu...)
- Doanh nghiệp tìm người
- Sinh viên tìm việc (tự post resume)

3- Kết nối sinh viên với sinh viên để chia sẽ kiến thức kinh nghiệm #thựctập, #xinviệc...thăng tiến sự nghiệp
- Kiến thức đang học, #kỷnăngmềm...
- Săn học bỗng, liên thông, #thựctập, tìm việc...

ii. QUY ĐỊNH ĐĂNG BÀI

1. Khuyến khích viết bằng tiếng Việt có dấu, không mang thái độ khiêu khích, thô tục...
2. Không đăng "statust , comment" và thảo luận các vấn đề liên quan tới chính trị ,đường lối chính sách của ĐẢNG và nhà nước VIỆT NAM.
3. Không đăng clip, hình ảnh, link chia sẻ có nội dung đồi truỵ không phù hợp với thuần phong mỹ tục VIỆT NAM.
4. Không xuyên tạc sự thật, quảng bá tung tin sai lệch, bất hợp pháp, nhằm chia rẽ , phá hoại cộng đồng.

iii. HÌNH THỨC KỈ LUẬT

1. Tất cả những bài "statust , comment" không phù hợp với hội & quy luật trên thì BQT sẽ biên tập lại hoặc xoá vĩnh viễn mà không thông báo trước.
2. Các thành viên vi phạm lần đầu BQT sẽ nhắc nhở, nếu còn vi phạm nhiều lần chúng tôi sẽ khóa tài khoản.