Nhóm Mở: http://facebook.com/groups/nhommo

Chào mừng bạn đến với "Nhóm Mở"
"Bất kỳ thành viên nào cũng có thể thêm hoặc chấp thuận thành viên mới."

Đây là nhóm duy nhất có địa chỉ bạn mong muốn: facebook.com/groups/nhommo

Nhóm sẽ trường tồn cùng facebook!

(Lưu ý: Cấm đăng quảng cáo)

Cảm ơn các bạn!