Tâm trạng của bạn hiện giờ là bài hát nào???

★nơi chia sẻ bản nhạc thể hiện tâm trạng của bạn trong một khoảnh khắc nào đó ???
☆ (Cảm Giác Lạ)(Stati)
Đã đến lúc anh phải ra đi.
Để nhường chỗ cho người mới đến.
Người mà em đã xem như là.
Kẻ ngự trị, lưu giữ trái tim em.
Để cho em nhớ nhung bao ngày.
Để cho em có cảm giác mới.
Một cảm giác hương lạ của tình yêu.
________(Stati)________