‫نیچه، پست مدرنیسم و فلسفه های معاصر‬

قوانین گفتگو در گروه:
1- بحث قومی، نژادی، مذهبی و سیاسی اگر دارای محتوای فلسفی و آگاهی بخش نباشد ممنوع
2- توهین به اشخاص ممنوع
3- به کار بردن الفاظ رکیک و خارج عرف ممنوع
4- تبلیغات ممنوع
5- نقل قولهایی که دارای رفرنس دقیق نیستند، حذف می شوند. مگر اینکه به اندازه کافی معروف و شناخته شده باشند و در انتساب آنها تردیدی نباشد.
6- به اشتراک گذاردن مطالب از جاهای دیگر، اگر از طریق کپی کامل متن و ذکر منبع و لینک باشد بلامانع است، اما اشتراک مستقیم ممنوع است و حذف می گردد.