Natural Language Processing group Belarus

Official group of Natural Language Processing and Computational Linguistics in Belarus [http://nlproc.by/]

The group for those who are interested in computational linguistics and natural language processing (NLProc).

If you heard about part-of-speech tagging, dependency parsing, syntax tree, speech recognition, search engines, voice generation, information extraction, so the group is the one you've better follow.

GATE, Apache OpenNLP, Apache UIMA, Apache Stanbol, RDF and OWL, Apache Jena, Lingpipe, Stanford NLP Software Packages and much more are buzz words in NLProc area.

“Human knowledge is expressed in language. So computational linguistics is very important.”–Mark Steedman, ACL Presidential Address (2007)

------------------
Беларуская суполка для зацікаўленых у камп'ютэрнай лінгвістыцы [http://nlproc.by/]

Калі вы чулі пра разметку сказаў па часцінах мовы, сінтаксічныя дрэвы, распазнанне мовы, пашукавыя сістэмы, сінтэз маўлення, пошук інфармыцыі, экспертныя сістэмы, тады гэта суполка для Вас!

GATE, Apache OpenNLP, Apache UIMA, Apache Stanbol, RDF and OWL, Apache Jena, Lingpipe, Stanford NLP Software Packages і шмат-шмат іншых сучасных тэхналогій выкарыстоўваюцца спецыялістамі ў гэтай галіне.

“Веды чалавека выражаюцца мовай. Таму камп'ютэрная лінгвістыка вельмі важная галіна.”– Mark Steedman, ACL Presidential Address (2007)