Nơi Tình yêu bắt đầu _ Miền Trung_ Miền Nam

Với tiêu chí lành mạnh + Không Quảng Cáo + Không Spam
Nhóm được tạo ra với 1 mong muốn là tạo 1 sân chơi chung cho tất cả Facebook-er, là 1 diễn đàn để mọi người có thể làm quen, kết bạn, trao đổi những giá trị yêu thương, Cũng như có thể góp phần nhỏ nào đó cho sự phát triển của Xã Hội.
*Các bài có thể đăng:
♥ Kết bạn, Làm quen: Có ảnh, Có thông tin cá nhân, Chú thích nhu cầu.
♥ Thông điệp ý nghĩa: Các thông điệp, Các STT hay mà bạn muốn chia sẻ (Ưu tiên kèm theo ảnh)
♥ Ảnh đẹp: Những bức ảnh đẹp, ý nghĩa, và phải có chú thích.
♥ Sự kiện hay: Các sự kiện hay mang tính xã hội .
Mọi quảng cáo,Spam sẽ không được đăng lên, và bị xóa ngay lập tức.