ОБИЧ ИЗКАЗАНА С ДУМИ

ДАВАМ ТИ МОЕТО СЪРЦЕ С ДУМИТЕ '' ОБИЧАМ ТЕ ''!!!