Ocasions i Segona Mà lleida i rodalies

Normes de convivència del grup:

1- És molt important un cop l'anunci hagi arribat a la seva finalitat sigui eliminat pel propi creador.

2- Queda prohibit el marca amb un "." o signe per tal de que el anunci puji a les primeres possicions. S'ha de respectar la convivencia de tots els membres.

3- Queda totalment prohibida la "VENDA" d'animals.

4- Es OBLIGATORI afegir preu al grup, per evitar preguntes que nomes prenen espai al mur del grup.

5- Per deixar mes espai per a tothom en el mur del grup, en cas de tenir mes d'una foto d'un producte , o de tenir diferents productes, s'haurà de crear un "Àlbum" , de no ser així , els anuncis poder ser eliminats

6- Es OBLIGATORI , deixar una breu descripció del producte , així com de l'estat i de la situació geogràfica del mateix.

7- Qualsevol queixa suggeriment adreceu-vos directament als administradors del grup, MAI VIA MUR.

8- Queda totalment prohibit anuncis de prestams. Inclus tots els membres que localitzin un anunci "que per part dels administradors no detectem" etiqueteu.

9- Qualsevol anunciant que pengi més d'una foto d'un o mes productes, ho haurà de fer mitjançant el PC i crear un àlbum , de cas contrari , seran eliminats els anuncis.

10- Queda totalment PROHIBIT , "tassar" el producte d'algú altre , independentment del que valgui nou o a la botiga, o de l'antiguitat del producte, ja que cadascú es lliure de posar preu al seu producte , sigui o no sigui just, qui ho faci , serà immediatament ELIMINAT de per vida del grup.

Qualsevol incompliment de norma, l'anunci serà eliminat i possiblement el creador del anunci , eliminat del grup de per vida.

Per qualsevol queixa suggeriment de funcionament practiques indegudes del grup, podeu posar-vos en contacte amb els administradors del grup, NO MITJANÇANT UN COMENTARI EN EL MUR, ja que d'aquesta manera eliminem espai als possibles anunciants, SI NO PER PRIVAT.

AQUESTES NORMES HAN ESTAT CREADES DEGUT A LA GRAN UTILITZACIÓ DEL GRUP, PER FACILITAR LA CONVIVÈNCIA DE TOTS ELS ANUNCIANTS.