Kraków Ogłoszenia

ZASADY GRUPY:
1. Zapraszamy znajomych w zamian za:
- OGŁOSZENIE - 5 osób
- ALBUM ZDJĘĆ - 10. osób
- PLIK - 20. osób
- WYDARZENIE - 30 osób
2. W razie braku zaproszenia znajomych - wpis kasujemy.
3. Reklama konkurencyjnych grup ZABRONIONA
4. Zamieszczane treści - zgodne z prawem i regulaminem grupy.