Omnigo - Rekommenderad läsning

Denna grupp syftar till att dela och diskutera intressanta länkar med koppling till hur världen kommer att utvecklas de närmaste 30 åren. En av många nyckelfrågor är hur vi kommer att definiera maskiner i framtiden och hur detta kommer att skilja sig från oss människor?

Omnigo är ett företag med fokus på framtidsstudier, omvärldsbevakning och analys i syfte att förstå det paradigmskifte vi befinner oss i. Från industrisamhället - via kunskapssamhället - till nätverksamhället.

Tveka inte att bjuda in era vänner som är intresserade av dessa frågor. Ju fler vi är som delar och diskuterar, desto mer intressant lär det bli.