OFW ONE DOLLAR, ONE FACTORY

"OFW ONE DOLLAR, ONE FACTORY", ay isang natatanging proyekto para sa mga Overseas Filipino Worker (OFW) na ang layuning ay makatulong sa pagpapaunlad ng bansang Pilipinas. Ang magtayo ng mga pabrika na ang magmamay-ari ay mga OFWs. Ang mga pabrikang itatayo ay mula sa imbensyon ng mga imbentor na Filipino.

ANG TAGUMPAY NG PROYEKTONG ITO AY BASE SA PAGKAKAISA NATING MGA OFWs.

INAANYAYAHAN KO KAYONG LAHAT NA OFWs NA MAGING MIYEMBRO NG GRUPONG ITO. SAPAGKAT LAHAT NG MIYEMBRO AY MAGMAMAY-ARI NG UNANG PABRIKA. UULITIN KO - "LAHAT NG MIYEMBRO NG GRUPONG ITO AY MAGMAMAY-ARI NG UNANG PABRIKA NG "OFW ONE DOLLAR, ONE FACTORY.

IMPORTANTENG PALIWANAG:
- WALANG PERANG INVOLVED - MAGMIYEMBRO LAMANG.

Kuya Manny Calpito
Inventor-Author-Broadcaster

______________________________________

NOTE: Ang mga naunang nakatalang pangalan na mnababasa ninyo sa aking post ay kasama na sa unang itinatayong pabrika. …"HOOK-A-SIGN".