ONE PILIPINAS

SIMPLE HOUSE RULES:

1. Gumalang ka nang galangin ka rin.
2. Magpaka-Pilipino kang tunay at magpakumbaba.
3. Huwag magsisinungaling.
4. Huwag mandaya, manloko, o manlamang ng kapwa.
5. Ayusin ang iyong buhay at mahalin ang Pilipinas.