Зарах уу ? | Авах уу ? |Зарын нэгдсэн цэг

Танд бусадтай хуваалцахыг хүссэн ямар нэг бараа бүтээгдэхүүн байна уу? Тийм бол "Зарах уу ? | Авах уу ? | Зарын нэгдсэн цэг" групд нэгдээрэй. http://www.facebook.com/groups/ongiroo.mn.zar/