‫آموزش آنلاین خوانندگی پاپ و آواز ایرانی‬

این گروه در جهت آموزش هنر والای موسیقی ایران ساخته شده تا هموطنان عزیز در هر جای جهان ضمن فراگیری فنون خوانندگی و مهارتهای لازم در زمینه خوانندگی بتوانند گامی برای ورود به عرصه خوانندگی ایرانی بردارند و از امکانات مدرن و تکنولوژی روز در راستای خدمت به موسیقی ایران استفاده نمایند