Opengov - öppen offentlig förvaltning

Internet gör det möjligt att skapa helt nya möjligheter till insyn i offentlig sektor. Samtidigt blir det möjligt att skapa nya e-tjänster på medborgarnas villkor och starta företag för att vidareförädla information. Inlägg (ej kommentarer) publiceras även på http://www.opengov.se/

Medlemsansökningar från opersonliga konton eller pseudonymer tas bort för att minska risken för spam.

(Coverbild CC-BY-SA av Libby Levi för opensource.com)