Cộng đồng thư viện mã nguồn mở android

Tổng hợp tất cả thư viện cho Android. Cùng nhau xây dựng ứng dụng đẹp và mượt hơn.
Chia sẻ kiến thức, giải đáp thắc mắc về làm ứng dụng...