Ljubitelji otoka Vira

Grupa okuplja osobe koje istinski vole otok Vir.

Pravila grupe:

1. Zabranjena je pornografija te oglašavanje seksualnih usluga.
2. Zabranjena je rasna, vjerska i nacionalna diskriminacija.
3. Svoja politička uvjerenja molim zadržite za sebe.
3. Zabranjeno je reklamirati apartmane, kafiće, restorane i dr.
Za to koristite dokumente koje možete kreirati u Files.

Svaki oblik reklame bit će uklonjen bez upozorenja.