Viết ứng dụng Android IPhone - Mobile App Outsourcing Android Iphone

Chia sẻ kinh nghiệm và phát triển ứng dụng trên mobile & tablet. Chia sẻ cơ hội phát triển và ý tưởng xây dựng ứng dụng cho người dùng. Tư vấn giải pháp cho các thành viên. chia sẻ thông tin dự án mobile app, ios app ( iphone app, ipad app), android app, windows phone app, blackberry app ( blackberry & blackberry os 10 )... :)

Hiện nay có 1 số thành viên post quảng cáo rất nhiều mình sẽ xoá và ban nick của thành viên nào nếu vi phạm.