iPads i skola och förskola

SYFTE
Här kan ALLA bidra med pedagogiska tips kring iPads i skola och förskola. Skriv om dina erfarenheter med iPads i förskola och skola. Berätta vilka appar du tycker är värdefulla, och vilka som inte är bra.
Både pedagoger och apptillverkare är välkomna i gruppen, men det är inte tillåtet att publicera reklam och marknadsföra produkter för egen vinning.

DISKUSSIONSETIK
Ett tillåtande klimat, trevlig ton och öppenhet ska råda i gruppen. Diskussioner som går överstyr och är otrevliga kan komma att tas bort utan förvarning.

NY I GRUPPEN?
Många frågor som dyker upp har redan ställts tidigare. Ett smart tips är att använda sökfunktionen längst upp till höger på sidan för att leta efter svar. Här finns så mycket kunskap och kompetens.

INGEN FRÅGA ÄR FÖR DUM FÖR ATT STÄLLAS
Alla frågor är välkomna här. Med så många medlemmar är det naturligt att samma fråga återkommer. Högt i tak och ett trevlig tillåtande klimat ska råda i gruppen.

REKLAM
I denna grupp är det inte tillåtet att publicera inlägg och reklam för olika appar och produkter. Det finns andra grupper där app-tillverkare kan diskutera direkt med verksamma pedagoger för att utveckla sina appar. Därför hänvisar till till en annan grupp: Skolapparforum: Den hittar du här: https://www.facebook.com/groups/skolapparforum/?fref=ts

Inlägg som anses som reklam kommer att tas bort utan förvarning. Du som är medlem i gruppen kan hjälpa oss administratörer att hålla rent i inläggen.
Tack på förhand.

SMART SÖKNING
Sökfunktionen fungerar bäst när du använder Facebook via en webbläsare som t ex Safari.

Välkommen i gruppen önskar "paddagogerna"