..පරිගනක වීරයෝ.. .. Pariganaka Weerayoo..

♥අපි හැමෝම පරිගණකය භාවිතා කලාට පරිගණකයේ ඇති බොහෝ දේවල් හරියට දන්නේ නෑ. ඉතින් තමන් හරියට දන්නේ නැති දේවල් අහගන්න, ඒවගේම ඒ ගැන දන්නා අය ඉන්නවනම් කියලා දෙන්න ඒවගේම තමන්ට හම්බ වෙන අලුත් අලුත් දේවල් ගැන අනෙක් අයට කියන්න දැන් අපිට පුළුවන්. මම හැමෝටම ආරාධනා කරනවා " පරිගණක වීරයෝ " තුලින් තමන්ගේ ප්‍රශ්න වලට ගැටළු ඒ වගේම ඒවාට පිළිතුරු ලබාගන්න තමන්ගේ දැනුම බෙදා දෙන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. ඔයාලට පුළුවන් තමන්ගේ යාළුවොත් මේකට සම්භන්ධ කරන්න. නොදන්නා දේවල් දැනගන්න එයාලටත් මේක ලොකු උදව්වක් වෙයි.♥Admin- chamikara