ประทัดแบดมินตันทีม

จันทร์,พุธ,ศุกร์@เสถียรสุต
- 20.00 - 00.00น. <เวลาอาจมียืดได้ขึ้นอยู่กับสมาชิก>
เสาร์@เสถียรสุต
- 21.00 -00.00น. <เวลาอาจมียืดได้ขึ้นอยู่กับสมาชิก>
......
###กติกาและข้อตกลงร่วมกันของเรา เพื่อมิตรภาพสังคมแบดมินตันที่ยาวนาน
1. ให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีมารยาทในการเล่น ไม่ดูถูกคนที่ฝีมือที่ด้อยกว่า ไม่มีใครเก่งมาแต่เกิด รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
2. ผู้จัดจะเป็นผู้กำหนดมือและดูตามความเหมาะสม ดังนั้นผู้ที่มาตีทุกท่านควรจะเคารพการจัดของผู้จัดมือ
3. หลังจากเล่นเสร็จทุกเกมส์การเล่น สมาชิกควรรายตัวที่บอร์ดจัดคิว เพื่อป้องกันการตกหล่นของรายชื่อ ใน Waiting List ครับ