PAYA LA WUPISI

SALAM ALEKUM
Marahaba Womdjo Hagnu, Hodja Risedilana Rechelezizana Ye Nama Yopiha Yezahula Zaki Comori, Naneza Kidjeni, Naneze Nasuiha Zahe Chahula Wowema hasho, Neze Vitamini neze fayida ziparhanihawo, Neze hatwari Ziliyo,
Nawutamani hena mdzima ndasi Yike yadosisa maphoto Hawu Video Yidjodungana no Wupisi Reka Ya tseso hawu Yamsomo Hawu Yanasuiha, Womuhimu henizidjokokaya, Naritsorongowa chi Comori Bahi, Marahaba Wasalam