iPhone6 - PDAMobiz - Apple

ติดตามการอัพเดทข่าว ทิป เทคนิค ข้อมูลข่าวสาร วิธีใช้งานเครื่อง บทความที่น่าสนใจของ iPhone 6 และ iOS 8
และพูดคุย แลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิก

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน กรุณาอ่าน กฎ และเงื่อนไขโดยละเอียด

1. ห้ามเผยแพร่ข้อความเนื้อหาที่ทำให้สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เสื่อมเสีย ไม่ว่าจะเป็นทางข้อความ หรือทางภาพ

2. ห้ามเผยแพร่ข้อความและเนื้อหาที่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อและหลอกลวง ไม่ว่าจะเป็นทางข้อความ หรือทางภาพ หากฝ่าฝืนจะผิดกฎหมายในข้อหาโฆษณาหลอกลวงประชาชน

3. ห้ามเผยแพร่ข้อความและเนื้อหาที่ทำให้ผู้อื่นนั้นเสียหาย รำคาญใจ หรือก่อเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเกิดด้วยความตั้งใจหรือไม่

4. ห้ามเผยแพร่ข้อความที่ส่อเสียดหรือว่ากล่าวให้ร้ายแก่สมาชิกผู้อื่น ไม่ว่าข้อความนั้นจะมีว่าอย่างไร จะกล่าวถึงชื่อผู้อื่นหรือไม่

5. ห้ามเผยแพร่ข้อความที่ยุยงให้ผู้อื่นเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกัน ไม่ว่าผู้ตั้งกระทู้หรือผู้ตอบนั้นจะตั้งใจหรือไม่

6. ห้ามเผยแพร่ข้อความ รูปภาพ ที่ส่อไปในเรื่องเพศ ลามกอนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย

7. ห้ามเผยแพร่ข้อความที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น หรือข้อความที่ซ้ำๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เจตนาของผู้โพสต์หรือผู้ตอบ และสถานการณ์ในโพสต์นั้นๆ

8. ห้ามเผยแพร่ข้อความหรือกระทู้ที่ส่อให้เห็นถึงเจตนาในการพนันต่างๆ ไม่ว่าจะวิธีใดก็ตาม

9.ห้ามเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของตนเองและของผู้อื่น ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายให้กับบุคคลผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่สาม เช่นหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต ฯลฯ ไม่ว่าผู้เผยแพร่จะมีเจตนาหรือไม่ก็ตาม

10.เพื่อคงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์ของเวบ PDAMobiz.com คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไม่แบ่งแยก ดังนั้นขอความกรุณาทุกๆท่าน ไม่โพสแสดงความคิดเห็นทางการเมืองโดยเด็ดขาด

11.การโพสท์รูป สมาชิกสามารถสร้างอัลบั้ม หรือโพสต์รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับข้อความ และเนื้อหาที่เกี่ยวกับ iPhone 6 และ iOS 8 เท่านั้น

ขอสงวนสิทธิในการลบข้อความที่ไม่เหมาะสม ไม่เกี่ยวกับข้องกับ iPhone 6 และ iOS 8 รวมทั้งลบ หรือบล็อคสมาชิกที่ไม่ปฎิบัติตามกฎทันทีโดยไม่ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้า

///////////////////////

For All Foriegn Member

General Rules for Group Usage

A member is not allowed to use impolite words in your quotes , no adds, no marketing, no spam, no harassing speech or violence and not allowed to post topic [email protected], loosing weight, job/sales on internet, medicine sales or other spam topic.

If this post is found, we will banned it immediately.

Admin and Moderator have rights to delete/modify/move/ban (tempporarily or permanently) as deem appropriate without prior notice .

The team has right to modify the rules for webboard usage as deem appropriate.