CNN Pencil Club - Combine and Create

Group của Câu lạc bộ Hội hoạ trường Chuyên Ngữ
CNN PENCIL CLUB ~~~ /Shi:Pi:Shi/~~~