Phần mềm thiết kế: cầu đường, xây dựng,Autocad Civil 3D, dự toán...

ĐÀO TẠO: - THIẾT KẾ ĐƯỜNG (ỨNG DỤNG NOVA; ADSROAD; AND);
- XỬ LÝ NỘI NGHIỆP KHẢO SÁT (TOPO; ADSSERVEY;);
- THIẾT KẾ SAN NỀN (HS; ADSLEVER; AND);
- THIẾT KẾ MỎ (HSMO);
- AUTOCAD (CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO CHO XÂY DỰNG; CẦU ĐƯỜNG)
- DỰ TOÁN ỨNG DỤNG TRONG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG (ETA; G8; ACITT)
- LẬP HỒ SƠ THẦU; THANH QUYẾT TOÁN.....(HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHO TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN)
ĐÀO TẠO TẠI NƠI CÔNG TY CÓ NHU CÂU (_Mr. Huy Mobile: 0904 884 882 - 0923.633.686 _Email: [email protected])
NGOÀI RA: NHÓM LÀ NƠI TRAO ĐỔI:
- Các vấn đề liên quan đến vấn đề sử dụng, cài đặt phần mềm thiết kế đường, thiết kế cầu, thiết kế xây dựng, Trắc địa....
- Trao đổi học tập, tài liệu, các chuyên ngành: Xây dựng; cầu đường, khảo sát....
- Các vấn đề về Autocad, Autolips...
- Các vấn đề liên quan đến phần mềm thiết kế Cầu như: Midas Civil.
- Các vấn đề liên quan đến phần mềm thiết kế kết cấu: Sap, Etab, VinaSAS (Của công ty CIC).
- Phần mềm nước ngoài: Civil3D, Geoslope, Civil 3D
- Phần mềm: Revit architecture, Revit construction, Revit MEP...
- Phần mềm Dự toán: Eta, G8, Acitt, Escon, Hitosoft
- Các tình huống trong xây dựng: tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, thanh quyết toán công trình...liên quan đến chuyên môn và áp dụng vào phần mềm
************************************