Xem phim max băng thông mimax-GMB

Xem phim cho mimax tại http://gocmobile.net/threads/506906/
Link để giới thiệu đến bạn bè DENHO .INFO/MIMAX
Nội quy :
-Group dành cho mimax viettel
-Giới thiệu link ref chương trình khuyến mãi kiếm tiền chỉ giữ lại của người đầu tiên post .
Ai biết mà vẫn post sau thì lần 2 sẽ band nha .
Ví dụ :
Event của ...
-Ref : https://...
-No ref : https://...