ဖုန္းကင္မရာျဖင့္ကိုယ္တိုင္ရိုက္ေသာအလွဓာတ္ပံုေလးမ်ား

ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ "ဖုန္းကင္မရာျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ရိုက္ေသာ အလွဓာတ္ပံုေလးမ်ား" ဂရု႕မွာပါဝင္စုစည္းလာၾကတဲ့ ညီအကိုေမာင္နွစ္မမ်ားခင္ဗ်ာ ဂရု႕ရဲ႕စည္းကမ္းခ်က္ေလးေတြကေတာ့..

၁။ ကိုယ္တိုင္က်ိဳးစားမႈနဲ႔ ဖုန္းျဖင့္ရိုက္ေသာဓာတ္ပံုမ်ားသာျဖစ္ရပါမည္(တစ္ပံုခ်င္းသာတင္ရပါမည္)

၂။ Download ပံုမ်ားမတင္ရပါ။

၃။မိမိကိုယ္ကိုရိုက္ထားေသာပံု၊မိသားစုပံုမ်ား သတင္းဆန္ဆန္ပံုမ်ားတင္ခြင့္မရွိပါ ေမာ္ဒယ္နွင့္ သရုပ္ေပၚလြင္ေစေသာ ပံုကိုတင္ခြင့္ရွိပါသည္။

၄။အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကိုျဖစ္ေစ၊ဘာသာေရးကိုျဖစ္ေစ၊တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုျဖစ္ေစ ထိခိုက္ေစေသာ ပံုမ်ားတင္ခြင့္မရွိပါ။

၅။အမ်ားအျမင္မသင့္ေစေသာ ပံုမ်ားမတင္ရပါ(sexy၊အရက္၊ေဆးလိပ္၊ေခြး၊ေၾကာင္ ေတြ႕ကရာရိုက္ေသာ စသည့္ပံုမ်ား)

၆။ရိုင္းစိုင္းစြာေရးသားျခင္းမ်ား၊ပံုမ်ား၊စိတ္အေနွာက္အယွက္ေစေသာ commemt ေရးသားျခင္းမ်ားမျပဳ႕လုပ္ရပါ။

၇။ဓာတ္ပံုပညာေပးပိုစ့္မွလြဲ၍ ေၾကာ္ျငာပိုစ့္မ်ား တင္ခြင့္မရွိပါ။

ဤ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ပါက ပထမတစ္ႀကိမ္ ပယ္ဖ်က္ပါမည္ ဒုတိယအႀကိမ္ထမ္မံျပဳလုပ္လာပါက ဂရုမွထုတ္ပယ္ပါမည္ အားလံုးေပ်ာ္႐ႊင္လြတ္လပ္စြာနွင့္ ကိုယ္တိုင္ရိုက္အလွဓာတ္ပံုေလးမ်ားတင္ျပနိုင္ပါေၾကာင္း ညီအကိုေမာင္နွစ္မအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ာ..