โปรโมทGTA Online-Server

สร้างมาเพื่อโปรโมทServer GTA เท่านั้นนะครับ