KATTEN

Deze groep is voor alle poezenliefhebbers.

Huisregels:
Het is niet toegestaan materiaal te publiceren dat opzettelijk foutief en/of onnauwkeurig en/of krenkend en/of vulgair en/of tot haat aanzet en/of obsceen en/of beledigend is over een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging of hun hetero/homoseksuele geaardheid en/of bedreigend en/of anderszins in strijd met de wet is dan wel iemand anders eer en/of goede naam aantast.

Op de site wordt er weleens om advies gevraagd, en word er onderling advies gegeven. Let wel dat wij als beheer ten alle tijden adviseren om dit bij een dierenarts te verifiëren. Wij wensen daarom ook niet aansprakelijk te worden gesteld, voor eventuele schade die uit "foutief" advies voortvloeit. Ga in ieder geval nooit zelf voor dierenarts spelen. Oproepen die geplaatst worden om donaties i.v.m. Dierenartsnota, of een voor ons onbekend goed doel worden verwijderd.

Het is niet toegestaan van het plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust. Dit mag alleen als er toestemming is gegeven door de auteur.

Het is niet toegestaan om het plaatsen van persoonlijke gegevens en privé materiaal, zoals NAW gegevens, e-mails, MSN-gesprekken en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie.

Spam is op geen enkele manier toegestaan, wil je een keertje reclame maken voor je groep of voor jezelf (artiest bijvoorbeeld), neem dan contact op met een van de beheerders hierover.

Het is geenzins de bedoeling dat er via deze groep katten en of goederen te koop worden aangeboden. Mocht u via deze groep in het bezit zijn gekomen van een (ras)kat en of krabpaal bijvoorbeeld, dan wensen wij als beheerders niet aansprakelijk te worden gesteld, voor eventuele schade van wat voor aard dan ook wat hieruit voortvloeit. Dus ook geen kittens te koop aanbieden, voor hints en tips wanneer een kitten van de ouderdier gescheiden kan worden, verwijzen we naar onderstaande linken. http://www.leukeennestje.nl/
http://www.kattengedragcentrum.nl/5-Socialisatie.html
http://www.kattenbescherming.nl/kattenvragen/faq/op-eigen-pootjes/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007862/geldigheidsdatum_21-05-2014

Deze groep is er voor jong en oud foto’s en of filmpjes met een duidelijk te erotische lading of die te gewelddadig zijn worden verwijderd. Filmpjes met dierenmishandeling bijvoorbeeld dienen in verband met jeugdige bezoekers te worden voorzien van de volgende tekst;

WAARSCHUWING!!!!
Dit filmpje of afbeelding bevat beelden die als schokkend kunnen worden ervaren (niet geschikt voor kinderen, ouderlijk toezicht gewenst).

De beheerder kan berichten wijzigen of zelfs verwijderen zonder waarschuwing vooraf.
- Wanneer een topic om welke reden dan ook uit de hand dreigt te lopen, behoudt de beheerder het recht deze zonder vooraankondiging te sluiten.
- De beheerder kan een waarschuwing sturen of een ban uitdelen, wanneer een huisregel door een lid wordt overtreden.