โครงการช่วยเหลือสัตว์ยากไร้ด้อยโอกาส

#เรียนแอดมินทุกท่าน กรุณาตรวจสอบผู้ที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มก่อนอนุมัติ และงดอนุมัติคนต่างชาติที่เป็นชาวเวียตนามซึ่งเป็นปัญหานำภาพลามกอนาจารมาเผยแพร่ในกลุ่ม
ทั้งนี้ การตรวจสอบข้อมูลและภาพที่เผยแพร่ในกลุ่ม ขอให้ยึดพรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา ๑๔ ในการควบคุมโพสต์ต่างๆ โดยเคร่งครัด
#สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม โปรดอ่านก่อนเข้ากลุ่มนะคะ
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มเฉพาะของคนที่รักสัตว์และมีความปรารถนาจะช่วยเหลือสัตว์เท่านั้น เนื่องจากเป็นกลุ่มเปิดสมาชิกทุกคนสามารถโพสต์ได้ จึงขอให้เรื่องที่เผยแพร่และแบ่งปันเป็นเรื่องดีงามในการช่วยเหลือสัตว์ ไม่ควรเป็นเรื่องที่มีข้อขัดแย้งกัน
#งดโฆษณาขายสินค้าที่ไม่แบ่งปันรายได้ไปช่วยเหลือสัตว์
#ท่านที่ไม่รักสัตว์และไม่มีจิตอาสา
แต่มีวัตถุประสงค์ซ่อนเร้นอื่น ๆ หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว โปรดอย่าขอเข้าร่วมกลุ่มนะคะ
**แอดมินทุกท่านขอใช้สิทธิในการลบโพสต์และแบนสมาชิกที่ไม่ยอมรับกติกานี้

สำหรับเพื่อนทุกคนที่รักสัตว์ สามารถชักชวนเพื่อนๆ(เฉพาะ)ที่รักสัตว์
และมีเมตตา มีจิตเป็นกุศล และมีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือสัตว์ยากไร้ด้อยโอกาสทั้งหลายให้พ้นจากทุกขเวทนา มาร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มหรือร่วมเป็นเครือข่ายได้นะคะ
เพื่อผนึกกำลังและเผยแพร่ข่าวสารกันในการช่วยเหลือสัตว์ยากไร้ด้อยโอกาส ได้อย่างรวดเร็ว ให้ทั่วถึงทุกสารทิศ

และร่วมเสวนาแลกเปลี่ยน
เสนอความคิดเห็นในเชิงสร้างสรร
เพื่อให้การช่วยเหลือ
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ยินดีรับฟังทุกข้อเสนอแนะอันมีค่าของทุกท่าน

This group allows only kindly people who love animals.
The people who don't love animals and don't be volunteers but there are other ulterior objectives,please don't ask to join the group.

Administrator will request the right to delete posts that do not accept these rules and removing members.

The friends who love animals can persuade friends who (especially) have their mind to love animals , mercy, charity and volunteers to help underprivileged animals from suffering to join this group or network.

We can join forces to help the homeless and poor animals thoroughly and discuss feedback in terms of creativity to provide assistance them continuous and sustainable.

All suggestions are valuable.