Прифатилиште за преведувачи и толкувачи / Translator-Interpreter Pound

Оваа група е наменета за сите преведувачи и толкувачи од сите светски јазици кои веќе чувствуваат или допрва ќе почнат да ги чувствуваат психолошките трауми од својот занает.
Слободно објавувајте смешки, интересни случки, побарајте помош, пожалете се.
Без спам и реклами.


This group is meant for all the translators and interpreters of any world language, who already feel or are yet to feel the psychological trauma of their vocation.
Feel free to post jokes, interesting happenings, ask for help and complain.
No spam, no ads.