ප්‍රචාරණ කටයුතු සහ පරිගණක ගැටළු

මේ ග්රූප් එක හරහා ඔයාලට ඔයාලගේ නොයෙක් නොයෙක් දේවල් පිළිබඳ ප්‍රචාරණ කටයුතු ආදිය සිදුකිරීමට හැකිය.‍Facebook වල ඇති ප්‍රසිද්ද ග්රූප් තුලින් අපට ප්‍රචාරණ කටයුතු සිදු කිරීමට ඉඩ ලබා නොදේ.එම නිසා ඔබට මේ ග්රූප් එක බොහෝ ප්‍රෙයාජනවත් වේවි.එසේම මේ තුලින් ඔබට පරිගනකය ආශ්‍රිතව ඇතිවන නොයෙක් ගැටළු පිළිබඳවද විමසීමට ඉඩ අවස්ථාව ඇත.මෙය සාර්ථක ග්රූප් එකක් කිරීමට සහය ඔබෙන් බලාපොරොත්තු වෙමු..


ප්‍රචාරණ කටයුතු සහ පරිගණක ගැටළු තුල නීති රීති..

1) දාන පොස්ට්, කොම්මෙන්ට් සීමාවකින් ඔබ්බට යනවනම්.එසේ වන සියල්ල ඇඩ්මින් වරුන් විසින් ඉවත් කරනු ලැබේ.2) යම්කිසි බ්ලොග් එකක හෝ වෙනත් යම් යම් ලිපින(LINK address) පොස්ට් එකක් ලෙස ප්‍රචාරය කරනවානම් ඒ පිළිබද කෙටි හැඳින්වීමක් තිබිය යුතුය.එසේ නොවන සියල්ල ඉවත් කරනු ලැබේ.3) වැදගත්ම දේවල් සදහා පමනක් Doc's පහුකම භාවිතා කරන්න,තමාගේ ප්‍රචාරණ කටයුතු සදහා කිසිවිටෙකත් Doc's පහුකම භාවිතා නොකරන්න.4) ගෘප් එක තුල අනවශ්‍ය ලෙස හැසිරිම්, අසභ්‍ය කමෙන්ට්ස්,අසභ්‍ය පොස්ට් ආදිය පල කිරීමෙන් වළකින්න.5) කිසිම විටෙක යම් කෙනෙක්ට මඩ ගැසීමට මෙම ගෘප් එක භාවිතා කිරිමෙන් වලකින්න.6)අනවශ්‍ය SPAM සියල්ල ඉවත් කරනු ලැබේ.

මෙම නීති රීති වලට එකග නොවන සියලු සාමාජිකයින් ගෘපය තුලින් ඉවත් කිරීමට‍ සිදුවනවා!.

ගෘපයේ ඉදිරි පැවැත්ම උදෙසා මෙම නීති සියල්ල ගෙන එම් පිළිබද අප ඔබගෙන් සමාව අයද සිටින්නෙමු!!!!!!