Pustaka Sunda

Pustaka Sunda (PS) téh media diskusi interaktif pikeun madungdengkeun khazanah alam, budaya, katut manusa Sunda. Udaganana, ngaliwatan gerakan jurnalistik warga, tiap Balad Pustaka dihucuhkeun pikeun jadi duta carita daerahna sewang-sewang. Nu saterusna tina hasil tukeur carita sasama warga, ti waktu ka waktu, baris ngahasilkeun dokumentasi khazanah alam, budaya, katut manusa Sunda.

30 Desember 2011
7:04pm

Alamat Diskusi
Google groups:
http://groups.google.com/group/pustaka-sunda/
Yahoo! groups:
http://groups.yahoo.com/group/pustaka-sunda/
Facebook groups:
https://www.facebook.com/groups/pustaka.sunda/